Zbirka zadataka iz hemije

Recenzenti:
Dr Vaštag Đenđi, redovni profesor Prirodnomatematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
Dr Ljubica Grbović, docent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
Dr Marijana Ačanski, redovni profesor Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu

Odlukom Nastavno-naučnog veća Prirodnomatematičkog fakulteta u Novom Sadu od 25.11.2014. godine (rešenje broj 0602-765), odobreno je štampanje i upotreba kao pomoćnog udžbenika.

Leave a Reply

*