10,00

Žan Žak Ruso i prirodno pravo

Category:

Product Description

Knjiga “Žan Žak Ruso i prirodno pravo” je rezultat dugogodišnjeg piščevog bavljenja prirodnopravnom problematikom, posebno Rusoom. Autor je uspeo da vrlo precizno i jasno, s dubokim poznavanjem ne samo Rusoovog dela nego i celokupne “klime” u kojoj je Ruso stvarao, izloži njegovo shvatanje prirodnih prava i da ga uporedi sa odgovarajućim drugim gledištima (posebno Hobsom i Lokom), dajući i objektivnu ocenu njegove vrednosti. Najkraće, izvođenje prirodnih prava na slobodu i jednakost, negacija i njihovo ostvarenje u budućem društvu koje Ruso projektuje svojim društvenim ugovorom, predstavlja origanalni metodološki postupak i ne samo u našoj literaturi. Kao takva ova je monografija značajan prilog našoj ne naročito bogatoj pravnofilozofskoj misli.

Leave a Reply

*

detail product

  • Pages :
  • Cover design :
  • Publisher : VisioMundi
  • Language : Serbian
  • ISBN : 86-82259-04-4
  • Product Dimensions :
  • Released : 1993

about the author