10,00

Višestruka upotreba i obnavljanje dijalizatora

Category:

Product Description

Kod bolesnika sa terminalnom bubrežnom insuficijencijom hemodijaliza bi trebalo da predstavlja kraću ili dužu etapu lečcnja do transplantacije bubrega. U našem društvu, sirommašnom i odvojenom od civilizovanog i tehnološkog sveta, hemodijaliza, na žalost, postaje osnovni vid lečenja, odnosno, preživljavanja bubrežnih bolesnika, a samim tim vrlo teško ostvarljiva i skupa terapijska procedura.
Zato bi mogućnost obnavljanja i višestruke upotrebe dijalizatora, za koju se, u našem okruženju, pionirski zalaže autor, bilo potrebno sagledati i preporučiti iz prvenstveno stručnog, a onda i materijalnog aspekta.

Leave a Reply

*

detail product

  • Pages :
  • Cover design :
  • Publisher : VisioMundi
  • Language : Serbian
  • ISBN : 86-82259-06-0
  • Product Dimensions :
  • Released : 1993

about the author