10,00

Traumatizam u Dece

Product Description

Traumatizam u dečijem uzrastu predstavlja posebno značajan problem vezan za morbiditet, invalidnost i mortalitet dece. Aktivnim pristupom traumatizmu dece, posebno preventivnim merama, treba zaštititi decu od povreda i/ili ublažiti njihove posledice i time im obezbediti takav nivo zdravlja koji će im omogućiti ispoljavanje potencijalnih intelektualnih, kulturnih i duhovnih mogućnosti i kroz to postizanje potpunog socijalnog blagostanja.

Leave a Reply

*

detail product

  • Pages :
  • Cover design :
  • Publisher : VisioMundi
  • Language : Serbian
  • ISBN : 86-82259-11-7
  • Product Dimensions :
  • Released : 1994

about the author