10,00

Teorija haosa i pravna teorija

Category:

Product Description

Teorija haosa u suštini ima za cilj da istraži i objasni neregularno ponašanje, tj. da otkrije red u neredu. Štaviše, teorija haosa dovodi u sumnju uvreženo uverenje i naučnu tvrdnju da u svetu vlada sam red. Ali, teorija haosa ne odbacuje red zbog nereda, već u neredu istražuje red na sebi svojstven način, posebnim, u osnovi, matematičkim metodama i računarskim tehnikama, koje zahtevaju filozofsko i teorijsko osmišljavanje. Takav cilj teorije haosa nije teško prepoznati u pravu, jer i u pravu pored regularnih ponašanja i procesa postoje i izražena nregularna ponašanja i neregularni procesi. Zbog toga je pravo posebno pogodna pojava i sistem za istraživanja kojima se bave teoretičari haosa, tj. za primenu teorije haosa.

Leave a Reply

*

detail product

  • Pages :
  • Cover design :
  • Publisher : VisioMundi
  • Language : Serbia
  • ISBN : 86-82259-05-2
  • Product Dimensions :
  • Released : 1993

about the author

Author

Dragan M. Mitrović (1953, Beograd), redovni profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu na Katedri za teoriju, sociologiju i filozofiju prava za predmet Uvod u pravo. Magistrirao 1982, a doktorirao 1987. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu. Od 1990. godine izvodi nastavu i ispite i na predmetu Autonomno pravo, za koji je takođe biran. Na master i doktorskim studijama izvodi nastavu na predmetu Teorija države i prava, Autonomno pravo kao i na specijalističkom kursu Holizam i pravo. Takođe, učestvuje u izvođenju usmenih magistarskih ispita i odbranama magistarskih i doktorskih teza na matičnom i drugim fakultetima. Kao honorarni i gostujući profesor izvodio nastavu i ispite na pravnim fakultetima u zemlji.