10,00

Tamburaška muzika Srba u Zrenjaninu i okolini

Categories: ,

Product Description

Cilj ove publikacije je pregled trenutnog stanja svirke tamburaša u Zrenjaninu i njegovoj okolini, kao prilog sveukupnom istraživanju tamburaške muzičke prakse.

Leave a Reply

*

detail product

  • Pages : 186
  • Cover design :
  • Publisher : Visio mundi Аcademia Media Group
  • Language : Serbian
  • ISBN : 978-86-82259-36-7
  • Product Dimensions : 24 cm
  • Released : 2014

about the author

Author

Bojan Milinković, rođen 1979. godine u Zrenjaninu, gde završava osnovnu i srednju muzičku školu. U Novi Sad se seli 1998. godine, gde upisuje Akademiju umetnosti, smer za etnomuzikologiju u klasi profesora Nicea Farcila. Kao izuzetan izvođač na harmonici i tradicionalnim instrumentima svoj rad usmerava ka izučavanju instrumentalne tradicije. U ranom detinjstvu susreo se sa tamburaškom muzičkom praksom i od tada je ona konstanta u njegovom (profesionalnom) životu. Dugogodišnja saradnja sa tamburašima pomogla mu je da prodre u najveće tajne tamburaške muzike, da shvati život, razmišljanje i svirku tamburaša. Paralelno sa naučno- istraživačkim pristupom tamburaškoj praksi kao posebnom kulturnom fenomenu, bavi se i pisanjem muzičkih aranžmana za tamburaške sastave, kao i pedagoškim radom. Svoju prvu knjigu autor posvećuje tamburašima u rodnom Zrenjaninu. Uz nesebičnu pomoć prijatelja - informatora, dolazi do intrigantnih i dragocenih podataka koji su, pored osnovnih istorijskih podataka, predstavljeni u knjizi.