Product Description

Region po kompleksnosti i interdisciplinarnosti značenja predstavlja poseban fenomen koji je u žiži interesovanja recentnih političkih ali i društveno-naučnih stremljenja. Regionalizam označava pobunu različitosti naspram homogenosti, nezadovoljstvo protiv centralističke države, otpor heterogenog naspram despotskog izjednačavanja, predstavlja traženje dostojanstva za različitost. On nas poziva da uzmemo u obzir ono što se ne uklapa u diktatorsku celinu i opire se kulturnom monolitizmu i kulturnoj asimilaciji. Iza njega stoji multikulturalna pozadina koja traži nove forme institucionalizacije.
Po svojim ambicijama želi biti više od pukog geografskog koncepta ili od mehaničkog skupa lokacija na mapi, zapravo cilja na drugačiju organizaciju političkog, ekonomskog i kulturnog života.
Naravno, niti je on novi pojam, niti se prvi put dešava da se ispisuje  na zastave političkih subjekata. No, sasvim je sigurno da u sklopu postojećih tendencija u Zapadnoj i Istočnoj Evropi region i “izam” koji se vezuju za njega zadobivaju posebnu aktuelnost.

Leave a Reply

*

detail product

  • Pages :
  • Cover design :
  • Publisher : VisioMundi
  • Language : Serbian
  • ISBN : 86-82259-16-8
  • Product Dimensions :
  • Released : 1994

about the author

Aleksandar Molnar

Aleksandar Molnar rodjen je 1963. godine u Beogradu. Redovni je profesor na Istoriji političkih i socijalnih teorija na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Objavio je Osnovna prava čoveka i raspad Jugoslavije (1994), Društvo i pravo (1994), Regionalizam kao put ka otvorenom društvu (kao koautor) (1994), Narod, nacija, rasa (1997) i Mit, ideologija i misterija u tetralogiji Riharda Vagnera (koautor: Dragana Jeremić-Molnar) (2004).