10,00

Category:

Product Description

Monografija “Povrede kičme” rezultat je višegodišnjeg naučno-istraživačkog rada i vlastitih kliničkih iskustava autora iz domena spinalnog traumatizma.
Namenjena je i prilagođena, u prvom redu, lekarima na specijalizaciji iz ortopedije, neurohirurgije i fizikalne medicine, ali i specijalistima svih hirurških disciplina, neurolozima, fizijatrima i anesteziolozima.
Knjiga je pisana kao zanimljiv i solidno ilustrovan dijagnostičko-terapijski priručnik. Štivo o frakturama i dislokacijama kičmenog stuba raspoređeno je u devet poglavlja koja su usko funkcionalno povezana. Autor je obradio najsavremenija dostignuća iz domena anatomije, biomehanike, kliničke stabilnosti, dijagnostike, klasifikacija, neuroloških aspekata, terapije i rehabilitacije posle vertebralne traume. Fotografije i tabele u sklopu odgovarcljućih poglavlja instruktivne su i upotpunjavaju praktičnu vrednost monografije.

Leave a Reply

*

detail product

  • Pages :
  • Cover design :
  • Publisher : VisioMundi
  • Language : Serbian
  • ISBN : 86-82259-20-6
  • Product Dimensions :
  • Released : 1996

about the author