14,00

Categories: ,

Product Description

UVOD

Možda ste baš danas saznali, možda pre nekoliko dana, a možda već duže vreme nosite u mislima nekog ko vam je drag. Neko u vašoj porodici, neko ko vam je mio, ima rak. To je uvek môra, pomisao koja vas čini žalosnim, stvarnost koja vam noću ne dozvoljava da spavate. I možda pri tome morate sve to kriti duboko u sebi. Niko ne sme saznati kakvo vam je raspoloženje! Ni tamo gde radite i gde se od vas očekuje pobednički izraz lica, kao ni tamo kod kuće gde je bolesnik, kome hoćete da pružite radost i optimizam. A želeli biste o svemu tome da pričate sa nekim i da u razgovoru nadjete rešenja ili bar da nadjete utehu i mir. Iznad svega biste želeli da nešto učinite, da se na nešto oslonite, da se borite protiv bolesti koja iznenada ugrožava sve što vam znači neograničeno mnogo: majčinu ljubav, harmoniju u životu sa čovekom koji je pored vas, ili smeh vašeg deteta. Kada je sve to nemoguće, želite makar da pomognete, da se borite sa tim, da budete sigurni, kada je već tako, da ublažite patnju.
Mi ne znamo ništa o Vama i mi Vas ne poznajemo. Ne želimo ni da Vas sažaljevamo. Jedno Vam ipak obećavamo: Mi ćemo pokušati da stojimo pored Vas u ovim danima, sa našim znanjem, mislima i sa svim što smo naučili. Bez ograničenja i želje za korišću ili novcem, jednostavno želimo svojim prisustvom bez prethodnog uslovljavanja i spremnošću da savetujemo što bolje možemo svakog od Vas koji nam se obrati. Već puno godina pokušavamo da pomognemo obolelim od raka i njihovim porodicama. Neki su nam se približili u potrebi za ličnim razgovorom i uzajamnim premišljanjima. Mogli smo razgovarati i tražiti rešenja sa onima koji su iznenada bespomoćno stajali naspram ove nemilosrdne bolesti. Mogli smo deliti patnje i časove iznenadnog raspoloženja sa našim pacijentima, mnoge smo pratili do kraja njihovog života i mogli smo u najtežim časovima rastanka da budemo pri njihovim porodicama. I uvek smo nanovo doživeli da su porodice bile same, same sa bolešću i sa svojim brigama. To je skoro razumljivo. Naravno, u središtu postojanja zdravstvene zaštite stoji bolesnik. I naravno, svaka država se trudi da stručno obrazuje lekare i medicinske sestre. Ali ipak, u dogadjanju jedne bolesti postoje tri ključne tačke. Pacijent – lekar – i porodica. Pošto je to tako, nastala je ova knjiga u kojoj smo skupili, pitanja, želje i osećanja sa kojima smo se sretali u porodicama naših bolesnika.
Možda Vam možemo malo pomoći. Možda Vam je neophodno da saznate šta su doživele druge porodice. Možda možemo tako, zajedno, da napravimo iskorak od trpljenja do aktivnog savlađivanja bolesti. O tome se i radi. Ne postoji život bez bolesti, bez žalosti. Mi moramo takođe i da patimo. Ali, mi imamo takođe i prava da se branimo protiv patnji. A u nevolji tražimo i potrebujemo blizinu drugih. Upravo u tom smislu, želimo zajedno sa Vama da pokušamo da nadvladamo ono što Vas pritiska.
Do sada je, izvesno, reč »rak« bila daleko od Vas u svakodnevnom životu. Naravno, čuli ste o tome, dotaklo Vas je, kada ste saznali za smrt nekog čoveka koji je bolovao od raka, negde u komunikaciji sa prijateljima. O raku ste ponešto i naučili, čak se i na TV-u govori o njemu. Rečeno je da se ne bi trebalo pušiti, kao i da postoji zračna i hemioterapija. Sledeći dan se prodiskutuje sve interesantno što je rečeno o tome. Ali u krajnjem slučaju sve je to daleko od Vašeg života.
Vaš život je nešto sasvim drugo. To je posao, malo razonode uveče, to su planovi za putovanje za sledeći godišnji odmor, razgovor o novcu, cenama i porezima. Vaš život, to je pružanje i primanje zadovoljstva. Možda je to i strah za radno mesto, ponekad i za stan, ali i zadovoljstvo posle svakog uspeha. Život, to je sunce, kiša, svakodnevica sa svim čudima i zapletima. Vaš život, to znači znati, misliti ili verovati ali uvek i nadati se. Kao i svi mi, malo ste ponekad vredni ili lenji ozbiljni ili neozbiljni. A život je zajednica sa voljenim ljudima, pouzdavanje i briga i uvek traženje mira sa onima sa kojima ste bliski. I kako je dobro da imate svoju porodicu. Naravno, postoje i druge stvari. Možemo imati čudesne prijatelje, i sami sa njima se probijati kroz život. Svako mora da odluči sam za sebe, i svaka odluka zaslužuje naše poštovanje. Pa ipak, ništa ne pruža toliko sigurnosti kao porodica, niti topline kao skup harmonične porodice.
A sve je sada, iznenada drukčije. U Vaš život se umešalo nešto novo, što može potpuno promeniti život Vaše porodice i Vas. Rak, iznenada, nije samo jedna reč, deo saznanja, nego neko – koga volite i ko Vam mnogo znači. Odjednom, rak ugrožava Vaš opstanak.

Leave a Reply

*

detail product

  • Pages :
  • Cover design :
  • Publisher : VisioMundi
  • Language :
  • ISBN : 86-82259-27-3
  • Product Dimensions :
  • Released : 2001

about the author