10,00

Menopauza i hormonska supstituciona terapija

Category:

Product Description

Cilj ove monografije je da pruži čitaocu nova teorijska saznanja o biologiji menopauze i praktična uputstva za efikasno i bezbedno lečenje i prevenciju posledica hroničnog deficita estrogena. Objektivni prikaz brojnih činjenica o korisnim i mogućim neželjenim dejstvima HST treba da doprinese njenom masovnijem prihvatanju u našoj zemlji. Knjiga je namenjena edukaciji studenata medicine,
lekarima opšte prakse, ginekolozima i svim spccijalistima koji su uključeni u primarnu zaštitu zdravlja žena.

Leave a Reply

*

detail product

  • Pages :
  • Cover design :
  • Publisher : VisioMundi
  • Language : Serbian
  • ISBN : 86-82259-09-5
  • Product Dimensions :
  • Released : 1993

about the author

Mirko Pjević

prof. dr Mirko Pjević - ginekolog akušer, specijalista steriliteta.