10,00

Category:

Product Description

Najnovije, peto, izdanje Medjunarodnih trgovačkih poslova, objavljeno 1996. godine, posebnu pažnju posvećuje proceduri pregovaranja, plaćanju akreditivom, pitanju valute plaćanja, transfera tehnologije, pravnom režimu trgovačkih poslova u zemljama u razvoju i zemljama sa planskom privredom, načinu rešavanja trgovačkih sporova, kao i primeni doktrina o imunitetu države i radnjama države u trgovačkim poslovima. Novi naslov Natšela, Medjunarodna trgovina i investicije, bice posvećen analizi pravnog režima stranih ulaganja, posebno, pitanjima eksproprijacije i administrativnih dozvola i ograničenja na uvoz i izvoz robe, aktivnostima Svetske trgovinske organizacije, Evropske unije i odredbama Severnoameričkog ugovora o slobodnoj trgovini. Oba naslova imaju za cilj da čitaoce upoznaju sa najvažnijim pravnim institutima i medjunarodnim organizacijama od
značaja za medjunarodno trgovačko pravo.

Leave a Reply

*

detail product

  • Pages :
  • Cover design :
  • Publisher : VisioMundi
  • Language : Serbian
  • ISBN : 86-82259-22-2
  • Product Dimensions :
  • Released :

about the author