10,00

Category:

Product Description

Liberalno usmereni penolozi danas većinom smatraju da je svrha kazne zašita društva. Za to se stanovište maze reći da je rezultat kulturnih promena uopšte, ali ono je, izgleda, u znatnoj meri uslovljeno i psihološkim, psihijatrijskim i sociološkim saznanjima o prestupnicima do kojih se došlo u proteklim decenijama. Oni koji ga usvajaju po pravilu misle o kazni ili, tačnije, o penalnom tretmanu, kao o nečemu što se određuje na osnovu neemotivnog, hladnokrvnog i naučnog pristupa problemu. Oni razmišljaju o sredstvima pomoću kojih se maze obezbediti zaštita: istraživanje uzročnosti kriminaliteta da bi se omogućilo efikasno odstranjivanje kriminogenih
činilaca; rehabilitacija ili segregacija – a možda čak i eksterminacija – prestupnika na osnovu naučne procene verovatnoće da se oni reintegrišu u društveni život kao korisni članovi zajednice. Konačni rezultat- zaštita društva- često se proglašava za svrhu kažnjavanja, različitu od osvete ili odmazde, za koje se veli da su odlike kažnjavanja u prošlosti a da donekle opstaju i u krivičnom pravu našega doba.

Leave a Reply

*

detail product

  • Pages :
  • Cover design :
  • Publisher : VisioMundi
  • Language : Serbian
  • ISBN : 86-82259-19-2
  • Product Dimensions :
  • Released : 1994

about the author