10,00

Imobilizacija i Šavovi u Maksilofacijalnoj Hirurgiji

Category:

Product Description

Već duže vremena se ukazuje potreba za udžbenikom iz maksilofacijalne hirurgije, obzirom da novijih izdanja nije bilo u poslednjih 20-tak godina. Ovim poglavljem udžbenika je pokušano da se obuhvati oblast koja je veoma značajna u svakodnevnom radu, kako lekara opšte prakse tako i stomatologa, u mirnodopskim i ratnim uslovima.
Pored toga se nadamo da ce najiše koristi imati studenti stomatologije i medicine, ali i lekari na specijalizaciji.

Leave a Reply

*

detail product

  • Pages :
  • Cover design :
  • Publisher : VisioMundi
  • Language : Serbian
  • ISBN : 86-82259-01-2
  • Product Dimensions :
  • Released : 1993

about the author