10,00

Categories: ,

Product Description

Treća istraživačka godina naučnoistraživackog projekta “SA VREMENI PRISTUP INTEGRALNOM REŠAVANJU TRAUME, SA POSEBNIM OSVRTOM NA POLITRAUMU”, koji se realizuje u okviru delatnosti Instituta za hirurgiju u Novom Sadu, kao matičnoj ustanovi, bila je posvećena izučavanju dijagnostičkih aspekata zbrinjavanja povredjenih, posebno politraumatizovanih. Iskustva stečena istraživanjem problema dijagnostike povreda prezentirana su ovom monografijom. Kompleksan problem dijagnostike u izolovanih i multiplih povreda prikazan je po celinama, i to prema organskim sistemima, patološkim stanjima i mogućnostima primene pojedinih
dijagnostičkih metoda. Rezultati istraživanja predstavljaju sumaciju iskustava naučnoistraživačkih timova, okupljenih pri pojedinim istraživačkim temama, i vrhunskih dostignuća relevantne medicinske nauke i kliničke prakse.

Monografija, iz edicije “POLITRAUMA”, treća po redu u publicističkoj delatnosti projekta, je glavnih istrazivača i njihovih najbližih saradnika, nastalo je kao ogledalo dijagnostičkih dostignuća na polju savremenog tretmana povredjenih.

Urednici ove monografije su imali zadatak razvrstavanja tematskih celina i uobličavanja sadržaja pojedinih poglavlja sto je zahvaljujući kvalitetu radova, predstavljalo zadovoljstvo.

Leave a Reply

*

detail product

  • Pages :
  • Cover design :
  • Publisher : VisioMundi
  • Language : Serbian
  • ISBN : 86-82259-10-9
  • Product Dimensions :
  • Released : 1993

about the author