10,00

Akutna stanja u hirurgiji lokomotornog aparata

Category:

Product Description

Mada povrede lokomotornog aparata retko dovode do stanja koje moze da ugrozi život, nikada se ne sme zaboraviti da mogu biti povređeni i drugi sistemi, naročito kada je u pitanju saobraćajna nesreća. Neke povrede pak ugrožavaju preživljavanje celog ekstremiteta pa zahtevaju operativno lečenje ukoliko se želi smanjiti rizik od amputacije.
Druge povrede ostavljaju za sobom trajni invaliditet ako se neadekvatno leče pa je pravovremeno i pravilno zbrinjavanje pravilo sine qua non. Čak i bezazlene, trivijalne povrede, ako se ne leče u pravo vreme na pravi način dovode do neželjenih rezultata.
Zato je cilj ove teme da se svim lekarima koji dolaze u kontakt s povređenima, na pristupačan i adekvatan način približe moderna shvatanja o postupcima, taktici i načinu adekvatnog zbrinjavanja povreda u prvom kontaktu.
U prvom odeljku obrađeni su opšti principi urgentnog zbrinjavanja povreda lokomotornog aparata a zatim u sledećem i urgentna stanja u septičnoj hirurgiji lokomotornog aparata.
U trećem odeljku obrađene su povrede lokomotornog aparata po regijama. Materija je raspoređena tako da bude pristupačna i da se brzo pronađe odeljak koji u datom trenutku interesuje lekara praktičara kako bi mogao poslužiti svojoj svrsi.

Leave a Reply

*

detail product

  • Pages :
  • Cover design :
  • Publisher : VisioMundi
  • Language : Serbian
  • ISBN :
  • Product Dimensions :
  • Released : 1995

about the author