Regeneracija, Romantika, Republika

U ovoj knjizi će se rekonstruisati logika na osnovu koje je francuska Prva republika, insistirajući na svojoj „jedinstvenosti i nedeljivosti“, osujetila vlastitu konstitucionalizaciju, produbila revolucionarni haos i pripremila teren za izgradnju Prvog carstva (o čemu će biti reči u Delu I) – otkrivajući autodestruktivni impuls pohranjen u imperijalističkoj fascinaciji. Budući da je do prvog susreta …

Zbirka zadataka iz hemije

Recenzenti: Dr Vaštag Đenđi, redovni profesor Prirodnomatematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu Dr Ljubica Grbović, docent Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu Dr Marijana Ačanski, redovni profesor Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu Odlukom Nastavno-naučnog veća Prirodnomatematičkog fakulteta u Novom Sadu od 25.11.2014. godine (rešenje broj 0602-765), odobreno je štampanje i upotreba kao pomoćnog udžbenika.